poslovni kompleks ELES

natečajni projekt

Beričevo

2010

 

arhitektura>

Nena Gabrovec
Kaja Lipnik Vehovar
Jernej Prijon
Vid Razinger
Arne Vehovar
Marko Vidmar

 

soavtorji>
Lovrenc Košenina, štud. arh.
Jan Opeka, abs. arh.
Ajda Primožič, abs. arh.

soavtorja koncepta>
Miran Mohar, akad. slik.
Borut Vogelnik, akad. slik. spec.

 

projekt je nastal v okviru platforme Maja Farol

1
2
3
4
5
6