prizidek N

Ljubljana

2004

 

arhitektura>

Kaja Lipnik Vehovar

 

Prvotni objekt na obravnavani parceli je del stanovanjske kolonije “stan in dom” in ima značilno podobo s strmo dvokapnico in čopi, je pravokotnega tlorisa, podkleten, ima visoko pritličje, nadstropje in mansardo.

Skladno z usmeritvami LRZVNKD mu je bil dodan “prizidek”, samostojen objekt na prazni polovici parcele. Tudi nov objekt je podkleten, ima visoko pritličje, nadstropje in ravno streho - pohodno teraso, oblikovan pa je v sodobni maniri. Vse zunanje stene so nosilne, tako je omogočen svoboden tloris prostorov. Fasada novega objekta, ki meji na cezuro, je ometana, vse ostale so obdane s horizontalnimi macesnovimi letvicami. Okenski okviri so izdelani v kombinaciji ALU/les, klasična okna so kombinirana s fiksnimi zasteklitvami.Med starim in novim delom je cezura, s popolnoma steklenima fasadama, ki vizuelno ločuje objekta, omogoča pa infrastrukturno povezavo obeh hiš.

Namensko je objekt kot celota razdeljen po etažah: kletna in pritlična etaža sta poslovni, nadstropje in mansarda s teraso sta stanovanjski. Vhod v stanovanje je stari vhod v prvotno hišo, vhod v poslovne prostore je umeščen v stekleno cezuro na severni strani. Stopnice v cezuri med objektoma povezujejo obe poslovni etaži.

1
2
3
4
5
6
7